Studie over de certificering van de evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Het consortium ACE Europe, Cota, HIVA kreeg de opdracht om een studie uit te voeren van de inhoud en de technische en organisatorische voorwaarden van een systeem voor certificering. Onderwerp is de evaluatiesystemen van de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (NGO’s, agentschappen, institutionele actoren).  (Het proces van) certificering wordt in wezen begrepen als een engagement van de betrokken organisaties om geleidelijk aan hun praktijk van evaluatie te verbeteren. De studie begint in mei 2017 en zal eindigen in november van hetzelfde jaar. De studie wordt uitgevoerd in verschillende fasen. De activiteiten beogen een actieve deelname van alle actoren in het proces. Deze webpagina laat u toe om de voortgang van de studie te volgen, geeft u toegang tot de publieke documenten en laat u kennis maken met de reacties van deelnemers aan de activiteiten.

Het proces door de ogen van de actoren

Het consortium ACE Europe, Cota, HIVA wil het proces van de studie goed documenteren. We willen daarbij oog hebben voor de vragen die actoren zich stellen, de lessen die zij trekken uit het proces en hun houding ten aanzien van het proces. We leggen het accent namelijk niet alleen op de concrete resultaten van de studie maar ook op de kwaliteit van het proces en de participatie van de actoren in de verschillende fasen. Via korte video-filmpjes kan je kennis maken met de reacties, houdingen, vragen en lessons learned van de actoren die deelnemen aan het proces.

Datum : 23 mei 2017
Activiteit : Focus Group

Datum : 24 mei 2017
Activiteit : Focus Group

Datum : 30 mei 2017
Activiteit : Focus Group 1

Datum : 30 mei 2017
Activiteit : Focus Group 2

Datum : 21 juni 2017
Activiteit : Sensemaking Workshop

Datum : 22 juin 2017
Activiteit : Sensemaking Workshop

Datum : Juillet 2017
Activiteit : Focus-group, het uitzicht van de deelnemers